Obec Budeč
Naposledy aktualizováno: 5.8.2020

Půj?ovní doba: 

úterý: 16:00 - 17:00

V knihovn? si můžete:

  • půj?it knihy, ?asopisy
  • surfovat na internetu (bezplatn?)
  • pracovat s po?íta?em
  • d?ti si mohou zasout?žit
  • namalovat obrázek
  • nebo zahrát s kamarády hry

?tená?i si mohou vybírat knihy z vlastního fondu obecní knihovny a z vým?nných souborů, které pro knihovnu p?ipravuje odd?lení regionálních služeb v M?stské knihovn? v Da?icích.

P?ehled půj?ených knih ve vým?nných souborech ?tená? získá na webových stránkách M?K Da?ice www.mkdac.cz - vaše konto - ?íslo průkazky 130023 - PIN 0023 - na?tou se informace o půj?ených, vrácených a rezervovaných knihách. Rozsah záznamu je 100 dnů, který lze zm?nit. Záznam o knize lze rozkliknout na knižní lístek.

 

Knihy v M?K Da?ice ur?ené do vým?nných souborů (st?ediskový fond, signatury ST, RF) a p?ehled o nákupu nových knih získá ?tená? na www.mkdac.cz - knihovny na Da?icku -  katalog pro obecní knihovny.

 Nabídka ?asopisů: 

Bydlení,  Medvídek Pú, Ka?er Donald, Flóra, Můj dům, byt, zahrada.